ChatGPT: Đăng ký tài khoản? Dùng làm sao? Dùng vào việc gì?

ChatGPT: Đăng ký tài khoản? Dùng làm sao? Dùng vào việc gì?

Mấy ngày hôm nay ChatGPT nhiều người dùng quá, mình làm một topic ngắn, cơ bản nhất về con chatbot này anh em nha.

ChatGPT: Đăng ký tài khoản? Dùng làm sao? Dùng vào việc gì?

Đây là một chatbot,có thể giúp anh em tra lời câu hỏi về kiến thức chung, ví dụ: lịch sử, sự kiện, địa lý, công nghệ, v.v.
Giải quyết các vấn đề liên quan đến toán học, tiếng Anh và các ngôn ngữ khác.
Tạo ra văn bản mẫu với các yêu cầu cụ thể.
Phân tích và trả lời các câu hỏi về cảm xúc, ý tưởng và tình huống.

Tuy tài khoản ChatGPT có thể tạo miễn phí, tuy nhiên chúng ta ở VN lại chưa được hỗ trợ, cách tạo đơn giản nhất theo mình là nhờ người ta tạo dùm, trên mạng nhiều người tạo tài khoản ChatGPT chỉ 15 nghìn, thậm chí miễn phí luôn, chỉ mất vài phút là có tài khoản.

ChatGPT: Đăng ký tài khoản? Dùng làm sao? Dùng vào việc gì?

Anh em có thể lên FB đăng một status là có người giúp, hoặc không biết kiếm ai thì có thể vào tút này của mình có người làm.

 

 

ChatGPT: Đăng ký tài khoản? Dùng làm sao? Dùng vào việc gì?
Sau khi có tài khoản ChatGPT, anh em vào trang web https://chat.openai.com/chat và đăng nhập, sau đó gõ nội dung vào chat thôi, rất đơn giản.

 

Như lúc đầu có nói, anh em có thể nhờ ChatGPT làm rất nhiều việc, ví dụ như bạn mình nhờ nó tạo status để bán hàng, hoặc nhờ viết thư, hoặc nhờ dịch tài liệu, hoặc nhờ code một đoạn mã nào đó.

ChatGPT: Đăng ký tài khoản? Dùng làm sao? Dùng vào việc gì?

ChatGPT: Đăng ký tài khoản? Dùng làm sao? Dùng vào việc gì?

ChatGPT: Đăng ký tài khoản? Dùng làm sao? Dùng vào việc gì?

ChatGPT: Đăng ký tài khoản? Dùng làm sao? Dùng vào việc gì?

ChatGPT: Đăng ký tài khoản? Dùng làm sao? Dùng vào việc gì?

ChatGPT: Đăng ký tài khoản? Dùng làm sao? Dùng vào việc gì?
ChatGPT: Đăng ký tài khoản? Dùng làm sao? Dùng vào việc gì?

Các người dùng trả phí có thể kết nối API với ChatGPT để tích hợp nó vào ứng dụng của họ, để làm việc cho họ nữa, mấy cái này mình không rành lắm nhưng mình nghĩ khả năng của ChatGPT được ứng dụng ở rất nhiều nơi, nhìn thấy người ta đổ tỉ đô vào là biết tiềm năng lớn rồi.