Tag Archives: cách làm khô bò

Cách làm bò khô bằng nồi chiên không dầu

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là đến Tết Nguyên Đám, đây là... [xem thêm]

Vietnamese Beef Jerky – Khô Bò

My friends and colleagues have been asking me for my Vietnamese beef jerky recipe.  I... [xem thêm]