Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× bo mot nang krongpa 1kg Bò một nắng Krông Pa loại 1Kg
1 x 650,000
650,000
650,000
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 650,000
Tổng 650,000